Odluka o upisu djece u Dječji vrtić “Latica Garčin”-KONAČNA LISTA

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” i članaka 14. – 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Latica Garčin“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” na svojoj 26. sjednici održanoj 5.7.2022.  godine donosi ODLUKU o konačnoj listi upisa djece u Dječji vrtić ”Latica Garčin” za pedagošku 2022./2023. godinu