PRIVREMENA LISTA UPISA U DJEČJI VRTIĆ LATICA GARČIN

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” i članaka 14. – 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Latica Garčin“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” na svojoj 16. sjednici održanoj 23.6.2021.  godine donosi LISTU REDA PRVENSTVA (PRIORITETA) – PRIVREMENA LISTA UPISA U DJEČJI VRTIĆ LATICA GARČIN