PRIVREMENA LISTA UPISA U DJEČJI VRTIĆ “LATICA GARČIN”

Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” i članaka 14. – 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Latica Garčin“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” na svojoj 25. sjednici održanoj 20.6.2022.  godine donosi

LISTU REDA PRVENSTVA (PRIORITETA) –PRIVREMENA LISTA UPISA U DJEČJI VRTIĆ „LATICA GARČIN“