Upis djece u Dječji vrtić “Latica Garčin” u pedagoškoj 2022./2023. godini

Prijave za upis u vrtić primat će se od 3.6.2022. godine do 17.06.2022. godine.
Roditelji / skrbnici Prijave za upis uz potrebnu dokumentaciju dostavljaju osobno u Dječji vrtić Latica Garčin, Put Surevice 4, svakog radnog dana u vremenu između 08-12 sati., poštom preporučeno ili na e-mail dječjeg vrtića latica.garcin@gmail.com (u tom slučaju potrebno je skenirati sve potrebne dokumente, ne fotografirati) s naznakom:

PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ ”LATICA GARČIN”.

Roditelji djece koja nisu korisnici usluga Dječjeg vrtića Latica Garčin ispunjavaju obrazac Zahtjev za upis u dječji vrtić te prilažu potrebnu dokumentaciju koja je na tom obrascu navedena.

Roditelji čija su djeca već korisnici usluga Dječjeg vrtića Latica Garčin, a žele ih nastaviti koristiti, ispunjavaju obrazac Zahtjev za nastavak korištenja usluga dječjeg vrtića te prilažu potrebnu dokumentaciju koja je na tom obrascu navedena.