Izdavač

Dječji vrtić Latica Garčin
Put Surevic 4, 35212 Garčin, Hrvatska
Telefon: 035/351-877
Email: latica.garcin@gmail.com

Koncept, planiranje i izrada web stranice

Plavi link j.d.o.o., za usluge informacijskog društva, Đakovo
domagoj@plavilink.hr