Osnivanje vrtića

Dječji vrtić „Latica Garčin“ osnovan je 2020. godine. Osnivač Dječjeg vrtića je Općina Garčin koja se nalazi   u Brodsko-posavskoj županiji. Dječji vrtić nalazi se na adresi: Put Surevice 4, Garčin

Dječji vrtić ima tri odgojno-obrazovne  skupine u redovitom 10-satnom programu i skupinu predškolskog programa u popodnevnom terminu te 13 stalno zaposlenih djelatnika.

MISIJA
Osigurati uvjete za cjeloviti razvoj djeteta u skladu s njegovim potrebama, interesima i pravima.

VIZIJA
Vrtić kao mjesto koje razvija partnerstvo s roditeljima i ostalim čimbenicima s ciljem dobrobiti za dijete.

Djelatnost odgoja i obrazovanja

Dječji vrtić „Latica Garčin“ ustanova je za rani i predškolski  odgoj i obrazovanje, u kojoj želimo svakom djetetu  moći omogućiti cjeloviti razvoj. Kroz provedbu različitih programa, utemeljenih na humanističko-razvojnoj koncepciji predškolskog odgoja i  stvaranjem primjerenog i poticajnog okruženja (socijalnog, vremenskog i prostorno-materijalnog)  usmjereni smo na razvoj svih dječjih potencijala i  kompetencija te na poticanje individualnih sposobnosti i interesa. 

Također nastojimo stvoriti snažno partnerstvo dječjeg vrtića s obiteljima i  zajednicom u kojoj živimo, a sve to je preduvjet za kvalitetan dječji razvoj i učenje.

Igralište

Osim unutarnjih prostora vrtića, djeca će biti u prilici koristiti i prostore terase kao i ograđeno dječje igralište opremljeno različitim igračkama i različitim vrstama terena. Svakodnevni boravak djece na zraku biti će također jedan od bitnih zadataka Dječjeg vrtića te će se time podržavati zdravlje same djece.

Djelatnici vrtića

Odgojne skupine

Djeca u dobi od 1. – 3. g. života “Lavići”

Odgojiteljice:  Silvia Mitrović i Sara Krolo (zamjena za Đurđu Knežević Tunuković)

Djeca u dobi od 3. – 5. g. života “Sovice”

Odgojiteljice:  Brankica Vlajnić i Helena Gruić (zamjena za Marinu Marijić Mišić)

Djeca u dobi od 5. – 7. g. života “Zvončići”

Odgojiteljice:  Nikolina Čorapović i Marija Polić