O nama

Sadržaj stranice

Osnivanje vrtića

Općina Garčin je Odlukom o osnivanju Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” od 30. siječnja 2020. godine, Klasa: 022-05/20-01/2, Urbroj: 2178/06-01-20-1 osnovala Dječji vrtić ”Latica Garčin”, te je na istu dobila suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 11. veljače 2020. godine, Klasa: UP/I-601-02/20-01/00007, Urbroj: 533-08-20-0002.

Zgrada Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” je u završnoj fazi izgradnje, te bi ista trebala biti dovršena do 30.06.2020. godine, dok bi Dječji vrtić trebao započeti sa radom 01. rujna 2020. godine.

Površina parcele (k.č.br. 48/2, k.o. Garčin) na kojoj se nalazi zgrada Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” iznosi 2016,00 m2, dok tlocrtna površina građevine iznosi 581,49 m2.

Djelatnost odgoja i obrazovanja

Djelatnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću ”Latica Garčin” odvijat će se u novoj, planski izgrađenoj zgradi koja zadovoljava sve sigurnosne i druge uvjete za obavljanje navedene djelatnosti.

Osim prostora dnevnih soba za aktivnosti djece, zgrada vrtića sastoji se i od višenamjenske dvorane, hodnika, priručne kuhinje, sanitarnih prostora, prostora za sastanke i suradnju sa stručnim suradnicima te hodnicima odnosno garderobama. Svi prostori će se staviti u funkciju djece vodeći se time da je vrtić dječja kuća u kojoj odrasli kreiraju smisleno okruženje za učenje koje se temelji na suvremenim pedagoškim idejama i znanstvenim spoznajama o učenju djece.

Igralište

Osim unutarnjih prostora vrtića, djeca će biti u prilici koristiti i prostore terase kao i ograđeno dječje igralište opremljeno različitim igračkama i različitim vrstama terena. Svakodnevni boravak djece na zraku biti će također jedan od bitnih zadataka Dječjeg vrtića te će se time podržavati zdravlje same djece.