Pravilnici

 

Odluke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upravna vijeća (2023./2024.)

 

Članovi upravnog vijeća DV “Latica Garčin”:

Danijela Erić, mag. prim. educ. – predsjednica Upravnog vijeća

Ana Tomac Hradovi, mag. iur.- zamjenica predsjednice

Vesna Bukvić, mag. educ. njem. jezika i književnosti član

Monika Smoljo, – bacc. oec. član

Marija Polić, – mag. praesc. educ. član