Pravilnici, vijeća, odluke

Sadržaj stranice

Pravilnici

Odluke

Upravna vijeća (2023./2024.)

Članovi upravnog vijeća DV “Latica Garčin”:

Danijela Erić, predsjednica Upravnog vijeća

Ana Tomac Hradovi, zamjenica predsjednice

Vesna Bukvić

Monika Smoljo

Marija Polić