Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14), članka 11. Statuta Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ i članka 42. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Latica Garčin, Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Latica Garčin“ objavljuje

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE
U PROGRAM PREDŠKOLE ZA
2020./2021.PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Latica Garčin“ objavljuje javni poziv za upis djece u:

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2014. do 31.03.2015. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Roditelji /skrbnici podnose zahtjeve za upis djece u Program predškole (obrazac se nalazi na Internet stranici www.latica-garcin.hr). Uz ispunjeni zahtjev, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
-preslika osobnih iskaznica roditelja
-potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
-preslika kartona imunizacije
-rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

Zahtjevi za upis u program predškole Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ podnose se od 01.10.2020. godine do 09.10.2020. godine.
Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u program predškole zaprimaju se putem pošte na adresu Dječji vrtić „Latica Garčin, Put Surevice 4, 35 212 Garčin ili na e-mail adresi vrtića: latica.garcin@gmail.com

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2020. godine ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Latica Garčin“.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Danijela Erić, mag. prim. educ.