Temeljem članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10), Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14), članka 11. Statuta Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ i članka 42. Pravilnika o upisu djece rane i predškolske dobi u Dječji vrtić „Latica Garčin, Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Latica Garčin“ objavljuje


JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA 2021./2022.
PEDAGOŠKU GODINU

Upravno vijeće ustanove Dječji vrtić „Latica Garčin“ objavljuje javni poziv za upis djece u:

1. Program predškole za djecu rođenu od 01.04.2015. do 31.03.2016. godine.

Pozivaju se roditelji predškolske djece, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.
Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću.

Roditelji /skrbnici podnose zahtjeve za upis djece u Program predškole (obrazac se nalazi ispod teksta ). Uz ispunjeni zahtjev, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:
-presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
-preslika osobnih iskaznica roditelja
-potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta
-preslika kartona imunizacije
-rješenje o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole za djecu kojima je odgođen polazak u prvi razred
-Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju

Zahtjevi za upis u program predškole Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ podnose se od 17.09.2021. godine do 27.09.2021. godine.
Zahtjevi i sva pripadajuća dokumentacija za upis djeteta u program predškole dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu Dječji vrtić „Latica Garčin, Put Surevice 4, 35 212 Garčin.

Očekivani početak realizacije programa predškole je listopad 2021. godine ili sukladno odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Latica Garčin“.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Danijela Erić, mag. prim.educ.