Na natječaju za prijam u radni odnos odgojitelj/odgojiteljica na određeno vrijeme, sljedeći kandidati ispunili su formalne uvjete te mogu pristupiti intervjuu koji će se održati u srijedu11.11. 2020. godine u prostorijama dječjeg vrtića “Latica Garčin” (Put Surevice 4, Garčin) :

Helena Crnjen 09:00h

Nikolina Čorapović 09:30h

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu za natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Upravno vijeće dječjeg vrtića “Latica Garčin” zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

KLASA: 601-02/20-01/02
URBROJ: 2178/06-02-01-20-02
Garčin, 10.11.2020.


Privremena ravnateljica:
Ankica Bitunjac
univ. bacc. praesc. educ.