Na natječaju za prijam u radni odnos zdravstveni voditelj/voditeljica na određeno vrijeme, sljedeći kandidati ispunili su formalne uvjete te mogu pristupiti intervjuu koji će se održati  u utorak, 24.11.2020. godine u prostorijama dječjeg vrtića „Latica Garčin“:

  1. Ivona Jagušt  09:00h
  2. Mihaela Miletić 09:15h

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće dječjeg vrtića „Latica Garčin“ zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

KLASA: 601-02/20-01/03
URBROJ: 2178/06-02-01-20-02
Garčin, 19.11.2020.

Privremena ravnateljica:
Ankica Bitunjac
univ. bacc. praesc. educ.