Na natječaju za prijam u radni odnos odgojitelj/odgojiteljica na određeno vrijeme, sljedeći kandidati ispunili su formalne uvjete te mogu pristupiti intervjuu koji će se održati u srijedu, 21. 10. 2020. godine u prostorijama dječjeg vrtića “Latica Garčin” (Put Surevice 4, Garčin) :

Valentina Birtić 09:00h
Magdalena Kudrić 09:15h
Anita Karanović 09:30h
Nikolina Jagar 09:45h
Anita Simić 10:00h
Nikolina Čorapović 10:15h

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu za natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Upravno vijeće dječjeg vrtića “Latica Garčin” zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

KLASA: 601-02/20-01/01
URBROJ: 2178/06-02-01-20-02
Garčin, 16.10.2020.
Privremena ravnateljica:
Ankica Bitunjac
univ. bacc. praesc. educ.