Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica Dječjeg vrtića “Latica Garčin” objavljenog 12. srpnja 2023. godine je uvidom u dokumentaciju utvrdilo da je ukupno 5 kandidata/kandidatkinja podnijelo pravovremenu i urednu prijavu na natječaj te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja održat će se 11. kolovoza u prostorijama Dječjeg vrtića “Latica Garčin”.

O terminu razgovora, kandidati koji ispunjavaju uvjete obaviješteni su putem elektronske pošte.

Kandidatima koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja dostavljena je pisana obavijest putem elektroničke pošte u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić „Latica Garčin“ zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

KLASA: 601-01/23-01/13
URBROJ: 2178-06-02-01-23-01

U Garčinu, 27.7.2023. godine

Ravnateljica:
Ankica Bitunjac, mag. praesc. educ.