Obavijest o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za prijam u radni odnos na određeno na nepuno radno vrijeme za radno mjesto odgojitelj/ica – voditelj/ica predškole

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno (nepuno radno vrijeme) za radno mjesto odgojitelj/ica – voditelj/ica predškole Dječjeg vrtića “Latica Garčin” objavljenog 22. siječnja 2024. godine je uvidom u natječajnu dokumentaciju utvrdilo da se na natječaj prijavilo ukupno šest kandidata/kandidatkinja i da su od toga četiri prijave prijave potpune i pravovremene te da kandidati ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete su:

1. H. G.

2. I. D.

3. L. B.

4. K. R.

Provjera znanja i vještina intervjuom s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja održat će se 5. veljače u prostorijama Dječjeg vrtića “Latica Garčin”.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete su o terminu održavanja intervjua obaviješteni putem elektroničke pošte. Za kandidate koji ne prisustvuju intervjuu smatrat će se da su povukli svoju prijavu.

Kandidatima koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja dostavljena je pisana obavijest putem elektroničke pošte u kojoj se navode razlozi zbog kojih ne ispunjava uvjete natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić „Latica Garčin“ zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

Garčin, 31. siječnja 2024.

Ravnateljica:
Ankica Bitunjac, mag. praesc. educ.