Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” i članaka 14. – 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću „Latica Garčin“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” na svojoj 17. sjednici održanoj 6.7.2021.  godine donosi  ODLUKU o upisu djece u Dječji vrtić ”Latica Garčin” za pedagošku 2021./2022. godinu