Program predškole je obvezni program odgojno-obrazovnoga rada s djecom u godini dana prije polaska u osnovnu školi i dio je sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Program predškole provodi se u okviru redovitog programa vrtića za djecu koja su polaznici vrtića.

Za djecu koja nisu polaznici vrtića provodi se u obliku kraćeg izvan redovitog programa predškole u razdoblju od listopada do svibnja. U našem vrtiću je praksa da se program provodi ponedjeljkom, srijedom i petkom u razdoblju od 16:30 do 19:00 sati.

Program je usmjeren na cjeloviti razvoj djece u skladu s njihovim razvojnim osobitostima, individualnim specifičnostima, potencijalima i interesima. Program predškole usmjeren je poticanju tjelesne, emocionalne, intelektualne i socijalne zrelosti te razvoju samostalnosti kod djece.

  1. tjelesna zrelost – podrazumijeva  primjerenu tjelesnu razvijenost, sposobnost svrhovitog, koordiniranog korištenja svoga tijela za kretanje i baratanje predmetima
  2. emocionalna zrelost – očekuje se da dijete prije polaska u školu prepoznaje emocije, imenuje ih, na prihvatljiv način reagira u situacija ma uskraćivanja pojedinih njegovih potreba i želja, ima razvijen dobi primjeren stupanj kontrole emocija i tolerancije na frustraciju, ustraje u aktivnosti te može bez teškoća dio dana biti odvojen od roditelja
  3. intelektualna zrelost – podrazumijeva razvoj govora, pažnje, mišljenja, inteligencije, orijentacije u prostoru i vremenu, upoznavanje boja i matematičkih pojmova, razvoj grafomotoričkih vještina.
  4. socijalna zrelost – vezana je uz emocionalnu zrelost, usvajanje odnosa s drugima, prilagođavanje društvenim pravilima i obvezama, usvajanje moralnih normi, sustava vrijednosti i ponašanje u svojoj okolini.
  5. samostalnost – podrazumijeva brigu o sebi i svojim stvarima