Na natječaju za prijam u radni odnos psiholog/psihologinja na neodređeno vrijeme, sljedeći kandidati ispunili su formalne uvjete te mogu pristupiti intervjuu koji će se održati u utorak, 28.2.2023. godine u prostorijama dječjeg vrtića „Latica Garčin“:

  1. Anita Vrbljančević  08:00h
  2. Josipa Ćosić 08:30h

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće dječjeg vrtića „Latica Garčin“ zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

KLASA: 601-02/23-01/11
URBROJ: 2178-06-02-01-23-01
Garčin, 23.2.2023.

                                                                                                   Ravnateljica:
                                                                                                   Ankica Bitunjac
                                                                                                   mag. praesc. educ