Na natječaju za prijam u radni odnos zdravstveni voditelj/voditeljica na određeno vrijeme, sljedeći kandidati ispunili su formalne uvjete te mogu pristupiti intervjuu koji će se održati u utorak, 28.2.2023. godine u prostorijama dječjeg vrtića „Latica Garčin“: 09:00h

  1. Ana Živić 09:00h
  2. Julija Lubina 9:30h

Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Upravno vijeće dječjeg vrtića „Latica Garčin“ zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

KLASA: 601-02/23-01/12
URBROJ: 2178-06-02-01-23-01
Garčin, 23.2.2023.