Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na određeno puno radno vrijeme za radno mjesto odgojitelj/odgojiteljica Dječjeg vrtića “Latica Garčin” objavljenog 11. kolovoza 2023. godine je uvidom u dokumentaciju utvrdilo da je od ukupno 9 kandidata/kandidatkinja prijavljenih na natječaj, troje kandidata podnijelo potpunu i pravovremenu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati koji zadovoljavaju uvjete su:

  1. N. Č.
  2. T. G.
  3. S. K.
  4. M.Š.

Intervju s kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja održat će se 28. kolovoza u prostorijama Dječjeg vrtića “Latica Garčin”.

O terminu razgovora, kandidati koji ispunjavaju uvjete obaviješteni su putem elektronske pošte.

Kandidatima koji nisu podnijeli pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja dostavljena je pisana obavijest putem elektroničke pošte u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na natječaj.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru na koji je pozvan putem elektroničke pošte, smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić „Latica Garčin“ zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

KLASA: 601-01/23-01/14
URBROJ: 2178-06-02-01-23-01

U Garčinu, 23.8.2023. godine

Ravnateljica:
Ankica Bitunjac, mag. praesc. educ.