Temeljem javnog natječaja objavljenog 11. kolovoza 2023. godine za prijam u radni odnos odgojitelja/odgojiteljice na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto , objavljenog na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječji vrtić „Latica Garčin“ donosi obavijest kandidatima.

Na 37. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28.kolovoza 2023. godine Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice Ankice Bitunjac, mag.praesc.educ., donijelo Odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete te je po navedenom natječaju primljena:

Sara Krolo– univ. bacc. praesc. educ.

Sukladno Zakonu o predškolkom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), protiv ove odluke na postoji mogućnost žalbe.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

KLASA: 112-01/23-03/4
URBROJ: 2178-06-02-01-23-01

U Garčinu, 28.8.2023.

Ravnateljica
Ankica Bitunjac, mag. praesc. educ.