Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u radni odnos na puno radno vrijeme do povratka djelatnice na radno mjesto – zdravstveni voditelj/voditeljica Dječjeg vrtića “Latica Garčin” objavljenog 4. siječnja 2024. godine je uvidom u natječajnu dokumentaciju utvrdilo da se na natječaj prijavilo ukupno dvoje kandidata/kandidatkinja i da je od toga jedna prijava potpuna i pravovremena te da kandidat ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidat koji zadovoljava uvjete je:

1. D. S.

S obzirom na to da samo jedan kandidat ispunjava uvjete natječaja, Povjerenstvo za provedbu natječaja je odlučilo da se neće provoditi intervju.

Kandidatu koji nije podnio pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja dostavljena je pisana obavijest putem elektroničke pošte u kojoj se navode razlozi zbog kojih ne ispunjava uvjete natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Dječji vrtić „Latica Garčin“ zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu ponudu bez obrazlaganja razloga poništenja ili neprihvaćanja.

Garčin, 15. siječnja 2024.

Ravnateljica:
Ankica Bitunjac, mag. praesc. educ.