Temeljem javnog natječaja objavljenog 12. srpnja 2023. godine za prijam u radni odnos odgojitelja/odgojiteljice na neodređeno radno vrijeme, objavljenog na web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Latica Garčin“ te na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dječji vrtić „Latica Garčin“ donosi obavijest kandidatima.

Na 37. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28.kolovoza 2023. godine Upravno vijeće je, na prijedlog ravnateljice Ankice Bitunjac, mag.praesc.educ., donijelo Odluku o izboru kandidata koji ispunjava tražene uvjete te je po navedenom natječaju primljena:

Nikolina Čorapović – univ. bacc. praesc. educ.

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), protiv ove odluke ne postoji mogućnost žalbe.

Objavljivanjem ove obavijesti na web stranici Dječjeg vrtića „Latica Garčin“Garčin smatra se da su kandidati obaviješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati.

KLASA: 112-01/23-03/3
URBROJ: 2178-06-02-01-23-01

U Garčinu, 28.8.2023.

Ravnateljica
Ankica Bitunjac, mag. praesc. educ.