Temeljem članka 50. Statuta Dječjeg vrtića ”Latica Garčin” i članaka 14. – 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Latica Garčin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića ”Latica Garčin”, na svojoj 6. sjednici održanoj 02. rujna 2020. godine donosi ODLUKU o upisu djece u Dječji vrtić ”Latica Garčin” za pedagošku 2020./2021. godinu