Prijave za upis u vrtić primat će se od 31.05.2021. godine do 14.06.2021. godine.
Roditelji / skrbnici Prijave za upis uz potrebnu dokumentaciju dostavljaju osobno u Dječji vrtić Latica Garčin, Put Surevice 4, svakog radnog dana u vremenu između 08-12 sati., poštom preporučeno ili na e-mail dječjeg vrtića latica.garcin@gmail.com (u tom slučaju potrebno je skenirati sve potrebne dokumente) s naznakom:

PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ ”LATICA GARČIN”.


Roditelji čija su djeca već korisnici usluga Dječjeg vrtića Latica Garčin, a žele ih nastaviti koristiti, ispunjavaju obrazac Zahtjev za nastavak korištenja usluga dječjeg vrtića te prilažu potrebnu dokumentaciju koja je na tom obrascu navedena.

Roditelji djece koja nisu korisnici usluga Dječjeg vrtića Latica Garčin ispunjavaju obrazac Zahtjev za upis u dječji vrtić te prilažu potrebnu dokumentaciju koja je na tom obrascu navedena.

Navedene obrasce možete pronaći u prilogu.