Broj traženih radnika: 1

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 1 smjene

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Za prijam u radni odnos kuhara/ice kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 8. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

  • SSS (smjer kuhar),
  • 3 mjeseca radnog iskustva u struci, Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:
  1. punoljetnost
  2. hrvatsko državljanstvo
  3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

PRILOZI