Prijave za upis u vrtić primat će se od 24. srpnja 2020. godine do 07. kolovoza 2020. godine u prostorijama Općine Garčin, Kralja Tomislava 92, svakog radnog dana u vremenu između 09:00 do 14:00 sati. Roditelji / skrbnici Prijave za upis uz potrebitu dokumentaciju dostavljaju osobno, poštom preporučeno ili na e-mail dječjeg vrtića latica.garcin@gmail.com, s naznakom:
PRIJAVA ZA UPIS U DJEČJI VRTIĆ ”LATICA GARČIN”.
Javnom objavom objavljuje se upis u sljedeće programe:

 • Redoviti programi njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi,
  Prijave za upis djece podnose roditelji / skrbnici za djecu:
 • U redoviti program jasličke dobi za dijete koje je u mjesecu ožujku navršilo 12 mjeseci
 • U redoviti program vrtićke dobi za dijete koje je u mjesecu ožujku navršilo 3 godine života.
  Prijave za upis odnose se na 10-satni program, 5-6 satni program sa ručkom i 5-6 satni program bez ručka (cijene navedene u Pravilniku o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa Dječjeg vrtića ”Latica Garčin”).
  Prednost pri upisu imaju prijavitelji koji podnose prijavu za 10-satni program, odnosno prijavitelji koji podnose prijavu za 5-6 satni program sa ručkom, i na kraju prijavitelji koji podnose prijavu za 5-6 satni program bez ručka.
  Prijave za upis djece u PROGRAM PREDŠKOLE (za onu djecu koja su u godini pred polazak u osnovnu školu), a koja neće biti upisana u Vrtić, podnosit će se odvojeno od ovog Poziva.

PRILOZI