Objavljeni su natječaji za zapošljavanje u Dječjem vrtiću Latica Garčin.